شنبه 30 خرداد 1394  08:24 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ساهان +

عنوان انگلیسی مقاله: Economics of the arts and literature
عنوان فارسی مقاله: اقتصاد هنر و ادبیات
بخش: ادبیات
فرمت فایل ترجمه شده: PDF
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 9
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد
_______________________________________
چکیده ترجمه:
اقتصاد هنر و ادبیات یا اقتصاد فرهنگ، شاخه ای از اقتصاد است که به خلق، توزیع و مصرف آثار هنری و ادبی می پردازد. مدت ها، هنر فقط به هنرهای بصری و نمایشی در سنت های آنگلوساکسونی محدود می شد، ولی در دهه 1980 میلادی و با شروع مطالعه صنعت فرهنگی (تولیدات سینمایی و موسیقیایی) و اقتصاد فرهنگ موسسات (موزه ها، کتابخانه ها و بناهای تاریخی) استفاده از هنر گسترده تر شده.

   


نظرات()  
شنبه 30 خرداد 1394  08:24 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ساهان +

عنوان انگلیسی مقاله: Economics of the arts and literature
عنوان فارسی مقاله: اقتصاد هنر و ادبیات
بخش: ادبیات
فرمت فایل ترجمه شده: PDF
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 9
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد
_______________________________________
چکیده ترجمه:
اقتصاد هنر و ادبیات یا اقتصاد فرهنگ، شاخه ای از اقتصاد است که به خلق، توزیع و مصرف آثار هنری و ادبی می پردازد. مدت ها، هنر فقط به هنرهای بصری و نمایشی در سنت های آنگلوساکسونی محدود می شد، ولی در دهه 1980 میلادی و با شروع مطالعه صنعت فرهنگی (تولیدات سینمایی و موسیقیایی) و اقتصاد فرهنگ موسسات (موزه ها، کتابخانه ها و بناهای تاریخی) استفاده از هنر گسترده تر شده.

   


نظرات()  
جمعه 15 خرداد 1394  11:18 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ساهان +


عنوان انگلیسی مقاله: 
The Migration of Persian Artists to India in the Safavid Period
عنوان فارسی مقاله: مهاجرت هنرمندان ایرانی به هند
دسته: هنر
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 14
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
شاه طهماسب اول، در نامه ای به جلال الدین امیر بیك مهردار در زندان، به یكی از وقایع عصر صفوی به طور مبهمی به « تلاش ایرانیان در مهاجرت به هند» اشاره ای بارز دارد. اگرچه این موضوع كه در یادداشت های معاصران وی نیز به طرزی وسیع انعكاس یافت، مورد تحقیق و پژوهش بسیاری از محققان قرار گرفته است، اما علیرغم این پژوهشها، دامنه ی اطلاعات ما در این مورد هنوز بسیار اندك است. در نگاه اول،شاید گمان شود به علت فقدان شواهد مستقیم، ابهامات موجود در این راه به سادگی مرتفع نخواهد شد لیكن باید گفت كه تنها بخش اندكی از متون و منابع مربوط به این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است، و شواهد تاریخی بسیاری، در این باب ناشناخته مانده یا نادیده گرفته شده است. از این رو به نظر میرسد جست و جوی نظامند وسیع در متون و منابع این عصر میتواند كارساز باشد. در این زمینه و به اعتبار مدارك موجود، پژوهش حاضر می كوشد تا مهاجرت های گسترده هنرمندان عصر صفوی را به هند مورد بررسی قرار دهد كه اوج آن در زمان سلطنت طولانی شاه طهماسب مشاهده میشود، یعنی دوره ای بحرانی كه تغییرات اجتماعی سخت و رنج آوری را به همراه داشته است.
 به طور كلی در مورد شخصیت و زندگی شاه طهماسب پژوهش كاملی در دست نداریم و ناچاریم كه به توصیف های كوتاه و نارسا و گاه حتی متناقض منابع محدود بررسی شده اكتفا كنیم تا پرده از چهره ی پادشاهی گرفته شود كه چندان شناخته شده نیست. منابع می گویند كه شاه در٩٣٠ ه.ق.(١٥٢٣م.)، در هنگام جلوس به سلطنت، كمتر از یازده سال داشت. نیز تقریبا تمامی منابع این عصر متفق القول اند كه شاه در این هنگام یعنی در طفولیت و در ابتدای سلطنت، به هنر و هنرمندان گرایش بسیار نشان می داد به طوری كه نه تنها خود از آموزش نقاشی و خوشنویسی بهره مند شد بلكه آن را در بین درباریان نیز گسترش داد. این سیاست در سال های بعد نیز دوام آورد.   


نظرات()  
جمعه 15 خرداد 1394  11:18 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ساهان +


عنوان انگلیسی مقاله: 
The Migration of Persian Artists to India in the Safavid Period
عنوان فارسی مقاله: مهاجرت هنرمندان ایرانی به هند
دسته: هنر
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 14
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
شاه طهماسب اول، در نامه ای به جلال الدین امیر بیك مهردار در زندان، به یكی از وقایع عصر صفوی به طور مبهمی به « تلاش ایرانیان در مهاجرت به هند» اشاره ای بارز دارد. اگرچه این موضوع كه در یادداشت های معاصران وی نیز به طرزی وسیع انعكاس یافت، مورد تحقیق و پژوهش بسیاری از محققان قرار گرفته است، اما علیرغم این پژوهشها، دامنه ی اطلاعات ما در این مورد هنوز بسیار اندك است. در نگاه اول،شاید گمان شود به علت فقدان شواهد مستقیم، ابهامات موجود در این راه به سادگی مرتفع نخواهد شد لیكن باید گفت كه تنها بخش اندكی از متون و منابع مربوط به این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است، و شواهد تاریخی بسیاری، در این باب ناشناخته مانده یا نادیده گرفته شده است. از این رو به نظر میرسد جست و جوی نظامند وسیع در متون و منابع این عصر میتواند كارساز باشد. در این زمینه و به اعتبار مدارك موجود، پژوهش حاضر می كوشد تا مهاجرت های گسترده هنرمندان عصر صفوی را به هند مورد بررسی قرار دهد كه اوج آن در زمان سلطنت طولانی شاه طهماسب مشاهده میشود، یعنی دوره ای بحرانی كه تغییرات اجتماعی سخت و رنج آوری را به همراه داشته است.
 به طور كلی در مورد شخصیت و زندگی شاه طهماسب پژوهش كاملی در دست نداریم و ناچاریم كه به توصیف های كوتاه و نارسا و گاه حتی متناقض منابع محدود بررسی شده اكتفا كنیم تا پرده از چهره ی پادشاهی گرفته شود كه چندان شناخته شده نیست. منابع می گویند كه شاه در٩٣٠ ه.ق.(١٥٢٣م.)، در هنگام جلوس به سلطنت، كمتر از یازده سال داشت. نیز تقریبا تمامی منابع این عصر متفق القول اند كه شاه در این هنگام یعنی در طفولیت و در ابتدای سلطنت، به هنر و هنرمندان گرایش بسیار نشان می داد به طوری كه نه تنها خود از آموزش نقاشی و خوشنویسی بهره مند شد بلكه آن را در بین درباریان نیز گسترش داد. این سیاست در سال های بعد نیز دوام آورد.   


نظرات()  
جمعه 15 خرداد 1394  07:24 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ساهان +

عنوان انگلیسی مقاله: Art from East to West
عنوان فارسی مقاله: هنر از شرق به غرب
دسته: هنر
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 6
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
منابع شرقی هنر غربی دیر زمانی است كه كشف شده است. امیل مال ، هانری و ژان بالتروزائیتیس، جریان های عمده  آن تاثیرگذاری را تا سرچشمه اش پی گرفته اند. آن ها پیچ و خم های این رودخانه را كه آبشخور اروپا در قرون وسطی بوده و با آبیاری، موجب باروریش شده است، كاویده اند. بنابراین تكرار آن در اینجا بیهوده می نماید. اما چگونه ممكن است، دستكم با ذكر چند مثال، این پدیده را كه گسترش و اصالت و نومایگی شگفتی دارد، در مجموعه ای كه به بررسی جهات اساسی هنر ایران اختصاص دارد، یادآور نشد؟ فرهنگ غرب بسیار از ایران در حوزه هنرهای تزئینی تاثیر پذیرفته است. ایران نقش مایه های نمادین یا تزیینی كهن ترین تمدنها را گرفته، از صافی گذرانده و به تحلیل برده و سپس در سراسر حوزه مدیترانه منتشر ساخته است. وگاه ضوابط و قواعد شمایل نگاری  كه در فلات ایران پرداخته شده بودند، غیرمستقیم، از طریق پایگاه هایی چون قسطنطنیه و سیسیل زیر سلطه مسلمین و اسپانیا (اندلس)، به شمال كوه های آلپ رسیدند و به قول ر. گیرشمن « همان مسیری را پیمودند كه از سومر و بابل و نینوا به ایران هخامنشی و سامانی می رسد و از آنجا به بیزانس و اسلام و اروپای كاتولیك رومی ، منتهی شد».
جهان گشایی های مسلمین و جنگ های صلیبی و سفرهای زیارتی و مناسبات دیپلماتیك و مبادلات تجاری، از دریای شمال تا خلیج فارس، شبكه ی انبوه و پیچیده ای تنیدند كه نخستین جلوه هایش در دوران سلسله ی كارولنژی نمودار شد.   


نظرات()  
جمعه 15 خرداد 1394  07:24 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ساهان +

عنوان انگلیسی مقاله: Art from East to West
عنوان فارسی مقاله: هنر از شرق به غرب
دسته: هنر
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 6
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
منابع شرقی هنر غربی دیر زمانی است كه كشف شده است. امیل مال ، هانری و ژان بالتروزائیتیس، جریان های عمده  آن تاثیرگذاری را تا سرچشمه اش پی گرفته اند. آن ها پیچ و خم های این رودخانه را كه آبشخور اروپا در قرون وسطی بوده و با آبیاری، موجب باروریش شده است، كاویده اند. بنابراین تكرار آن در اینجا بیهوده می نماید. اما چگونه ممكن است، دستكم با ذكر چند مثال، این پدیده را كه گسترش و اصالت و نومایگی شگفتی دارد، در مجموعه ای كه به بررسی جهات اساسی هنر ایران اختصاص دارد، یادآور نشد؟ فرهنگ غرب بسیار از ایران در حوزه هنرهای تزئینی تاثیر پذیرفته است. ایران نقش مایه های نمادین یا تزیینی كهن ترین تمدنها را گرفته، از صافی گذرانده و به تحلیل برده و سپس در سراسر حوزه مدیترانه منتشر ساخته است. وگاه ضوابط و قواعد شمایل نگاری  كه در فلات ایران پرداخته شده بودند، غیرمستقیم، از طریق پایگاه هایی چون قسطنطنیه و سیسیل زیر سلطه مسلمین و اسپانیا (اندلس)، به شمال كوه های آلپ رسیدند و به قول ر. گیرشمن « همان مسیری را پیمودند كه از سومر و بابل و نینوا به ایران هخامنشی و سامانی می رسد و از آنجا به بیزانس و اسلام و اروپای كاتولیك رومی ، منتهی شد».
جهان گشایی های مسلمین و جنگ های صلیبی و سفرهای زیارتی و مناسبات دیپلماتیك و مبادلات تجاری، از دریای شمال تا خلیج فارس، شبكه ی انبوه و پیچیده ای تنیدند كه نخستین جلوه هایش در دوران سلسله ی كارولنژی نمودار شد.   


نظرات()  
  • کل صفحات:3  
  • 1
  • 2
  • 3
  •   

کیف آلوما والت

خرید کیف پول آلوما والت
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات